Bli rik

Definitionen av om någon är rik eller inte varierar vem du frågar. En del kan säga att en person är rik medan andra inte tycker att denna är rik alls. Att vara rik handlar ofta om att vara ekonomisk oberoende vilket kan vara relativt från person till person när man är det. 

När är man rik?

Första frågan att ställa är kanske när är man rik? Hur mycket pengar ska man ha för att räknas som rik? 

Ställer man frågan till olika människor om när man är rik så kommer du få lika många olika svar. En del tycker man är rik om man har en miljon på banken medan andra inte tycker det är att vara rik. En del anser att man är rik när man kan köpa det man vill utan lån eller att behöva leta priser. 

Så istället för att försöka definiera när man är rik så ska vi se hur man kan bli rik. 

hur blir man rik

Hur blir man rik?

Blir man rik av att vara snål och är alla snåla rika? Tyvärr är det inte så enkelt att bara bli snål för att bli rik. Det finns de som är otroligt snåla men ändå inte rika för att de helt enkelt inte får in nog mycket pengar för att bli rika. Sen finns det dem som är rika men som spenderar massor av pengar och skulle räknas som slösaktiga. 

Det finns flera sätt att bli rik. En liten andel föds in i rikedom och detta kräver inte att man gör något särskilt varför detta inte tas upp här. Här pratar vi om de som börjar från noll och bygger upp en rikedom. 

Som vi nämnde i inledningen så är inte definitionen av när man blir rik helt lätt. Här tar vi istället upp hur du kan bygga upp mot ekonomisk frihet som är det många anser vara när man är rik. Detta kan vara olika för olika personer och kan därför inte sättas en summa på hur mycket man ska tjäna eller ha sparat. 

Finansiell stabilitet: I detta första steg har du fårr ett stabilt arbete och en stabil inkomst. Med denna inkomst kan du betala dina räkningar och har lite pengar över varje månad. Skulder har de flesta i detta steg, det kan vara exempelvis för ens bostad. 

Finansiell strategi: Nu lägger du upp en plan för din ekonomi. Du vet hur mycket du behöver spara varje månad och är på väg att nå dina finansiella mål. Har du dragit på dig skulder som är mindre fördelaktiga så kan du göra upp en plan för att betala av dessa. 

Ekonomisk trygghet: Nu har du gjort dig skuldfri (bolån kan finnas kvar) och du har sparat så du har pengar för oväntade utgifter.  Du har pengar över varje månad. Du är på väg att nå dina finansiella mål och är på god väg mot ekonomisk frihet.

Ekonomisk frihet: Nu har du kanske även gjort dig av med ditt bolån (om det är fördelaktigt mot att spara pengarna på andra investeringar) och är helt skuldfri samt att du har ett stort sparande. Du kan täcka alla dina utgifter från avkastning på kapital och har pengar över varje månad. Du har nått dina finansiella mål och är ekonomiskt fri.

Ekonomiskt överflöd: Det ultimata målet. Du är nu helt fri att göra det du önskar utan att tänka på pengar och om du har råd. Du har investeringar som ger avkastning och du har sparpengar. Varje månad får du över pengar som du kan använda till vad du vill. 

Spara

Genom att spara varje månad kan du börja att bygga upp ditt sparkonto. Se över dina kostnader och intäkter och se vad du kan göra för att få möjlighet att spara varje månad. Om du exempelvis sparar 1000 kr varje månad så har du 120 000 kr på 10 år dubblerar du detta har du istället 240 000 kr osv.  Att börja spara är ett bra sätt att börja ta sig mot att få ekonomisk frihet.  

Investera

När du har pengar utöver det som du behöver till räkningar och för att leva kan du börja investera dina pengar. Det är alltid bra att ha en viss buffert lös för att kunna täcka eventuella oförutsedda utgifter. De pengar som du investerar kan ge dig avkastning vilket gör att ditt sparande växer. 

Arbeta

Höj din inkomst är ett sätt att få möjlighet att spara mer. Hur du kan höja din inkomst är exempelvis genom att utbilda dig, byta arbete eller avancera i din tjänst.