Är du snål?

Är du så snål att det påverkar dig negativt kan det vara läge att arbeta bort dessa tankar. Men hur vet man om man är så snål att det är negativt?  

Tecken på att du är snål

Som vi nämnt tidigare kan definitionen av att vara snål lite olika beroende på vem man frågar. Exempelvis kan en person uppfattas som snål av en väldigt generös och slösaktig person medan en annan tycker att samma person är generös. Men här kommer några tecken på när man är snål så att det påverkar en själv negativt:

är du snål

Svarar du ja på 5 eller fler av dessa frågor kan du vara så snål att det har blivit ett negativt beteendemönster för dig.